Hej!
Söndagen den 7:e oktober kl 09.00 är det åter dags för höststädning vid Sandsbrovikens båtklubb. 
Vi vill gärna att så många som möjligt kan delta - då blir det mycket gjort, och du får möjlighet att träffa övriga medlemmar. Det brukar vara mycket trevligt, och tar några timmar i anspråk. 
Som vanligt bjuder vi på korv och dricka

Protokollet ligger bifogat i denna artikel. Notera att medlemsinloggning krävs för att komma åt det

 

Verksamhetsberättelse 2017 Sandsbrovikens båtklubb

Medlemmar och mötesverksamhet
Klubben har under året haft 151 medlemmar. Det är en ökning med 4 medlemmar sedan föregående år. Under året har 7 platser omsatts och 3 platser har hyrts ut. 2016 omsattes 6 platser. 71 har plats vid brygga och 80 är rampmedlemmar.

Kölistan innefattar 2018-01-01 31 som vill köpa bryggplats, 29 som vill hyra och 11 som önskar byta plats. Det är några fler än föregående år.

Ett medlemsmöte (årsmötet) och två städdagar har klubben genomfört under 2017. Styrelsen har haft 3 protokollförda styrelsemöten. Därutöver har flera arbetsmöten genomförts då delar av styrelsen varit samlade. Härutöver har styrelserepresentant(er) samverkat med Smålands Båtförbund, Helgasjörådet, HSS, Växjö kommun med flera.

Administration
Klubbens administration har även under 2017 gjorts via datasystemet BAS från Svenska Båtunionen. Användarlicens ingår automatiskt i årsavgiften till Båtunionen.

5 av klubbens medlemmar saknar e-postadress. Det medför extra administration då information måste skickas via post till dem.

Hemsidan (www.sandsbroviken.se) sköts av Mikael Stewén som är klubbens webbansvarige.
 
Klubben har ersatt låsen i hamnen med elektroniska lås. Det gör det möjligt att avaktivera borttappade nycklar samt att säkerställa att medlemmar som har betalat sina avgifter har tillgång till aktiverade nycklar. En depositionsavgift på 325 kronor har fakturerats samtliga medlemmar. Depositionen återfås då nyckel återlämnas vid utträde ur klubben.

Hamnen
Hamnen har under perioden 1 maj – 8 oktober bevakats 2 gånger per natt av AVARN Security. Därutöver har Göran Samuelsson och närboende medlemmar regelbundet besökt hamnområdet på obekväma tider.

Ny belysning har beställts och satts upp på bryggan enligt beslut på årsmötet 2017. De nya stolparna har LED-lampor och ger ett bra sken.

Området har skötts enligt skötselschemat. Det finns fortfarande några medlemmar som missar sin vecka.

Bryggorna
Bryggorna med tillhörande utrustning har fungerat bra under säsongen. Hamnfogde Leif Erixon har lagt ned mycket tid och arbete på förbättringar.


Båtarna
Samtliga sjösatta båtar har hög standard och är välvårdade.

Ekonomi
Vår ekonomi är i balans.

En del medlemmar betalar inte fakturorna i rätt tid vilket leder till extra arbete för styrelsen.

Aktiviteter
Till vårstädningen kom det ca 30 medlemmar och vid höststädningen var det ca 25. Ungefär samma antal som tidigare år.

Pantavgifter för städdagen återbetalades inte utan användes till att finansiera den nya belysningen på bryggorna i enlighet med årsmötets beslut.

Städdagarna avslutades med information och sedvanlig korv med dryck.

Övrigt
Arrendeavtal med Växjö kommun och Växjö stift gäller tillsvidare.

Kommunen har via Ragnsells skött sophämtning och toatömning vilket har fungerat bra.

Slutord
Styrelsen tackar medlemmarna för ett ökat engagemang och visat förtroende samt hoppas att detsamma kommer att visas den styrelse som årsmötet väljer inför 2018.

 

Kl 09.00 samlas vi vid bryggorna, för den traditionsenliga höststädningen. En del arbeten behöver göras (sjösättningsbryggan ska upp, lite arbete på bryggorna, planen och gräset ska räfsas, möbler ska plockas undan mm). Men vi ska också passa på att umgås, prata båtsommar och äta korv. Vi hoppas att många kan komma!

Våren är här och nu nalkas en ny båtsäsong.

Därför är det dags att snygga till våran fina hamn.

Lördagen den 22 april med start 09:00 är det dags att städa i båthamnen. Vi ska förutom att göra det fint i hamnen även återställa den högra landgången som fick lite stryk i höstas.
Hoppas att så många som möjligt kommer och ser till så att hamnen blir fin.

Det kommer bjudas på käk och information ifrån styrelsen i vanlig ordning