Information om personuppgiftsbehandling

– medlemmar i Sandsbrovikens båtklubb

 

Sandsbrovikens båtklubb behandlar personuppgifter i enlighet med EU:s

dataskyddslagstiftning (GDPR). När du får dina personuppgifter registrerade eller på annat

sätt behandlade har du rätt till viss information som vi nu tillhandahåller dig.

Sandsbrovikens båtklubb är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina

personuppgifter. Du kan alltid komma i kontakt med Sandsbrovikens båtklubb genom att

kontakta oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Medlemskapet i Sandsbrovikens båtklubb är frivilligt

och det är även lämnandet av dina personuppgifter men Sandsbrovikens båtklubb behöver

vissa personuppgifter om dig för att du ska kunna vara medlem.

Som medlem kommer dina personuppgifter att sparas och behandlas för vissa särskilda

ändamål. De personuppgifter som vi behandlar om dig är namn, adress, e-postadress,

telefonnummer, plats i kölista, uppgifter om din båt samt uppgifter om

medlemsavgifter och betalda/obetalda fakturor. Den personuppgiftsbehandling som

utförs i samband med ditt medlemskap i Sandsbrovikens båtklubb är laglig för att den är

nödvändig för fullgörandet av medlemsvillkoren och för att Sandsbrovikens båtklubb har ett

berättigat intresse av att kunna behandla personuppgifterna för nedan angivna ändamål.

Ändamålen för att behandla dina personuppgifter är att upprätthålla en god registervård, att

sköta medlemsadministrationen och skicka ut medlemsnyheter, fakturor etc. Vi kan också

komma att behandla dina personuppgifter för statistiska ändamål. Dina personuppgifter

kommer med nödvändighet att behandlas i båtklubbens IT-system. Tidningen Båtliv får

tillgång till dina adressuppgifter, och kontaktuppgifter (namn, adress, telefonnummer och

bryggplatsnummer) framgår också av skötselschemat. Dina personuppgifter kan också

komma att lämnas ut till andra utvalda företag och organisationer som Sandsbrovikens

båtklubb samarbetar med för nödvändig behandling för båtklubbens räkning. Dina

personuppgifter kommer inte att lämnas ut till företag och organisationer som avser använda

dessa för kommersiella skäl syften. Vid all hantering av dina personuppgifter iakttar vi

säkerhet och sekretess.

 

Lagringstiden

Sandsbrovikens båtklubb behandlar dina personuppgifter så länge du är medlem hos oss.

Senast ett år efter det att ditt medlemskap upphör raderas dina personuppgifter.

Sandsbrovikens båtklubb kommer då endast att fortsätta lagra dem om det följer någon

sådan skyldighet av lag.

Dina rättigheter

Du har rätt till insyn i hur dina personuppgifter behandlas. Det betyder att du kan begära att

få tillgång till viss information om behandlingen. Du har även rätt att begära att få felaktiga

personuppgifter ändrade, överflödig behandling begränsad samt ogrundad behandling

raderad.

En begäran om något av det nämnda kan skickas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Du har också rätt

att vända dig till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten med eventuella klagomål

om du är missnöjd med personuppgiftsbehandlingen, men vi hoppas såklart att du i första

hand vänder dig till oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.