Dagordning

1. Årsmötets öppnande

2. Årsmötets stadgeenliga utlysande

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

4. Val av justerare tillika rösträknare

5. Styrelsens verksamhetsberättelse

6. Ekonomisk berättelse

7. Revisionsberättelse

8. Ansvarsfrihet för styrelsen

9. Motioner till årsmötet

10. Fastställande av avgifter

11. Val av ordförande för ett år

12. Val av styrelseledarmöten enligt § 10.

13. Val av revisorer

14. Val av valberedning om 2 personer varav en är sammankallande

15. Övrig information

16. Avtackning och mötets avslutande

 

SVBK kallar till årsmöte onsdagen den 8/2 kl 18.00 i Församlingshemmet Sandsbro. Dagordning enligt stadgarna.
Välkomna!

Nu äntligen är rampbygget klart!

Maskin och mekan som kontrakterades för arbetet har dämp upp rampområdet, lyft bort de gamla cementplattorna och gjutit ny ramp på plats. Resultatet blev kanon!

Nu är även bryggan inlagd. Se bilder nedan på byggnationen

Hej!

Nu är dags dags att städa av vår fina hamn, underhålla bryggor ta upp sjösättningsbrygga etc.

Klubben bjuder på dricka och käk, vi träffas kl 0900.

Den som betalt pantavgift har chans att få tillbaka den nu.

Väl mött!

//Styrelsen

Hej!

Den  23/4 med start 09:00 kommer vi ha vår årliga vårstädning där vi städar av området, gör underhåll på bryggorna lägger i sjösättnings bryggan mm. Efter utfört arbete vankas det korv och information. De som betalat pantavgift får tillbaka denne vid medverkan vid antingen vår eller höststädning. Väl mött!

// Styrelsen